Образна диагностика

Образна диагностика е отделение в МЦ 1, разполагащо с опитни рентгенолози и съвременна медицинска апаратура, включително скенер, рентген, мамограф, ехограф. Медицински център 1 Пловдив извършва иригография, контрастни и други рентгенологични изследвания.