Световен ден за борба срещу СПИН

Световен ден за борба срещу СПИН

В България ХИВ се разпространява два пъти по-малко от средното за Европейския съюз. Заслугата за това е на програмата, финансирана от Глобалния фонд, която работи вече 10-а година. Близо 46 милиона евро е помощта за страната ни за този период. За превенция по програмата работят 50 неправителствени организации , 28 Регионални здравни инспекции, които осъществяват епидемиологичен контрол, както и 21 общини, осигуряващи подкрепяща среда.

През 2015-а година работата по превенцията ще се осъществи от неусвоените 2 милиона и 500 хиляди евро, но след края на 2015-а година държвата ще трябва да осигури по около 2 милиона и 500 хиляди евро годишно за превантивна дейност - безплатно и анонмно изследване, откриване на нови случаи сред рисковите групи, информираност за болестта, работа на съществуващите 19 стационарни и 17 мобилни кабинета за изследвания в страната. Досега 65 на сто от новооткритите случаи е станало именно по този път.
90 на сто от започналите лечение преди 7 години са успешно лекувани и живи. Тази година спада делът на младите хора със ХИВ статус. Д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, ще представи актуални данни за разпространението на болестта.