Профилактичният преглед е безплатен и се извършва от личния лекар

Профилактичният преглед е безплатен и се извършва от личния лекар

Всеки човек с редовни здравни вноски има право на един профилактичен преглед за годината. Той се извършва от джипито и е напълно безплатен. Провеждането му е изключително полезно, защото по този начин могат да се хванат най-честите хронични заболявания в началото, когато лечението им е по-лесно и напълно възможно.

Всеки мъж или жена над 18 години има право на следните изследвания при профилактичния преглед:

 1. Изчисляване индекса на телесна маса, който показва дали имае проблеми с теглото.
 2. Оценка на психичния статус.
 3. Изследване остротата на зрението.
 4. Измерване на артериалното налягане, което показва дали имате високо, ниско или нормално кръвно.
 5. Електрокардиограма.
 6. Изследване на урината с тест-ленти. В този случай се определят протеин - глюкоза - кетонни тела - уробилиноген/би лирубин - pH - кръвна захар.

Допълнителни изследвания:

 • от 30 до 45 години – пълна кръвна картина – веднъж на 5 години;
 • жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно:
 • жени на 30 години – изследване на онкопрофилактична цитонамазка;
 • мъже ≥ 40-годишна възраст и жени ≥ 50 години – триглицериди - изследване за общ холестерол и HDL-холестерол
 • от 46- до 65-годишна възраст – пълна кръвна картина – един път на 5 години;
 • мъже ≥ 50-годишна възраст – PSA – веднъж на 2 години;
 • жени от 50- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;
 • измерване на LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;
 • над 65-годишна възраст - ПКК – ежегодно за календарна година; триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН – един път на 5 години. Прави се оценка на сърдечно-съдовия (СС) риск по SCORE системата се извършва при профилактичен преглед на всички мъже ≥40 г. и ≤ 65 г. и жени ≥50 г. и ≤ 65 г., които нямат сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), диабет или ХБН.

Жените имат право на следните профилактични прегледи по време на бременност:

 • Десет прегледа за срока на бременността и два прегледа след раждането;
 • Две ултразвукови изследвания на плода - едно при І триместър и едно от 16-20 гестационна седмица.
 • При рискова бременност в зависимост от усложненията се включват допълнителни консултации и изследвания

Важна подробност е, че в случая профилактичните прегледи могат да се извършват от личния лекар или от АГ-специалист според желанието на бременната жена.

Бременните и децата са освободени от потребителска такса при посещението при лекаря, както и при посещение в дома.

Когато бременната и децата извършват изследвания в лаборатория, заплаща се такса за биологичен материал за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията.

Източник: clinica.bg