МЦ 1 Пловдив сключва договори с ОПЛ и групови практики

МЦ 1 Пловдив сключва договори с ОПЛ и групови практики

Медицински център - 1 Пловдив, сключва договори с ОПЛ и групови практики за постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на пациентите от техните пациентски листи.

Във връзка с чл. 16(1) За осигуряване на постоянен денонощен достъп съгласно Наредба N40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и чл. 125 от НРД 2011, МЦ -1 Пловдив, сключва договори с ОПЛ и групови практики за постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на пациентите от техните пациентски листи.