Нов център по психология и поведенчески разстройства

Нов център по психология и поведенчески разстройства

Медицински Център-1 Пловдив разкрива център по психология и поведенчески разстройства.

Ръководител на проекта е Професор Румен Стаматов

Посещавайки центъра по психология и поведенчески разстройства в Медицински център 1, Вие можете да получите - за Вас, за дете или юноша, една или повече от следните специализирани медицински услуги:
- Специализирана консултация от детски психиатър и оценка от детско-психиатричен екип - детски психиатър, психолог и логопед
- Диагностика на училищна зрялост (училищна готовност), за деца от предучилищна възраст - добър начин за ранно откриване на СОП (специални образователни потребности) и превенция на бъдещи проблеми със справянето в училище
- Специализирано съветване и родителски тренинг (за родители на деца с разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, ранни поведенчески разстройства)
- Консултиране и терапия на възрастни пациенти (от психиатър и/или психолог)
- Медикаментозно лечение (при нужда) - вкл. поддържащо лечение и дългосрочно проследяване
- Консултиране на семейства и двойки (партньори, брачни, родителски), които имат проблеми във взаимоотношенията помежду си или са в период на житейски преход


Нашата мисия като водещо медицинско заведение е да осигурим среда, която да благоприядства психичното здраве на вашето дете и семейство.


Всеки родител е загрижен за здравето и развитието на детето си. Много от родителите съвсем коректно приемат децата си за нормално развити. В някои случаи, обаче, родителите се тревожат за тяхното дете или тийнейджър и си задават редица въпроси, нашите специалисти са на разположение да отговорят на всички.
В натовареното ни ежедневие не забелязваме колко по-самотни и изолирани стават нашите деца. Потокът от информация, която те получават, е огромен, а често пъти детската психика е неподготвена да го усвои. Настъпва объркване, неразбиране в семейството, което може да доведе до много сериозни проблеми за детето, както и трудности при създаване на социални контакти. Ако се чувствате притеснени за начина на поведение на вашето дете или ако не можете да намерите общ език, чувствате отчуждаване, агресия от страна на детето ви - потърсете ни, ние Ви гарантираме уважение и дискретност .