Осигуряване на транспорт за пациенти

За да осигури максимален комфорт на своите пациенти, Медицински център 1 Пловдив предлага превоз на пациенти от / до дома, до друго лечебно заведение, транспорт за изседвания, международен превоз на болен.

Медицински транспорт с линейка

  • от дома до болницата
  • от болницата до дома
  • от болницата до друго лечебно заведение в страната
  • от дома до ТЕЛК
  • от ТЕЛК до дома
  • транспорт за изследвания
  • международен транспорт на болен