Неотложна помощ

Към Медицински център-1 Пловдив функционира кабинет за неотложна помощ, в който се оказва медицинско обслужване от висококвалифицирният екип специалисти.

Възможност за реанимационен транспорт на болни в тежко състояние.

На разположение на пациентите работят екипи от лекари реаниматори и медицински сестри, които при необходимост се отзоват на посочения адрес след повикване на телефон: 032 62 24 44. При преглед в кабинета има на разположение консултанти в различни области на медицината, клинична лаборатория и рентгеново отделение