Детски център

Детският център предлага грижи за деца във възраст от 2 до 7 години на екипа на Медицински Център 1 Пловдив и на нейните пациенти.

Детският център предлага на вашите деца:

  • развитие на творческите способности и когнитивните процеси
  • развитие на емоциите, моралното мислене и моралното поведение
  • развитие на художествените способности
  • развитие на етикета
  • развитие на играта и социалната компетентност

Детският център Ви гарантира среда за децата, която е изпълнена с радост, доверие, сигурност, уважение и подкрепа и гарантирана грижа за физическото и психичното здраве.

Детският център предлага допълнително възможности за:

  • развитие на лингвистични способности - изучаване на английски език
  • развитие на физически способности - плуване
  • оценка на психичното развитие
  • консултиране за развитие на родителски умения