Пакети за профилактични прегледи в МЦ 1

Пакети за профилактични прегледи в Медицински център 1

Профилактичен урологичен пакет
 • Преглед
 • Ехография на простатна жлеза
 • Изследване на PSAg

простат - специфичен антиген

Профилактичен неврологичен пакет
 • Преглед
 • Доплерова сонография
 • Тест за скрити нарушения на паметта
 • Липиден профил - общ холостерол, LDL - холестерол, HDL - холестерол, триглицериди
Профилактичен гинекологичен пакет
 • Преглед
 • УЗД
 • Цитологично изследване
 • Микробиологично изследване на влаг
Профилактичен очен пакет преглед
 • Преглед
 • Авторефрактометрия
 • Очни дъна
 • Разделна лампена микроскопия
 • Фундос камера
 • Флуоресцеинова ангиография
Профилактичен кардиологичен пакет
 • Преглед
 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • Холестерол
 • Глюкоза