Профилактичен кардиологичен пакет

  • Преглед
  • ЕКГ
  • Ехокардиография
  • Холестерол
  • Глюкоза