Профилактичен очен пакет преглед

  • Преглед
  • Авторефрактометрия
  • Очни дъна
  • Разделна лампена микроскопия
  • Фундос камера
  • Флуоресцеинова ангиография