Профилактичен гинекологичен пакет

  • Преглед
  • УЗД
  • Цитологично изследване
  • Микробиологично изследване на влаг