Профилактичен урологичен пакет

  • Преглед
  • Ехография на простатна жлеза
  • Изследване на PSAg

простат - специфичен антиген