Отделение по Психология в Медицински център 1

Проф. Румен Стаматов - психолог
Проф. Румен Стаматов - психолог
Проф. Румен Стаматов e ръководител катедра "Психология и педагогика" - Естетическо възпитание - ПУ, заместник декан на Педагогически факултет ПУ "Паисий Хилендарски", автор на на книгите "Детска психология", "Психология в общуването" и др. Консултира пациенти към Централ Онко Хоспитал и подпомага борбата им с тежките заболявания. Румен Стаматов е професор по възрастова и педагогическа психология. През 1990 г. получава докторската си степен по психология в СУ "Климент Охридски". През 2002 г. става доктор на педагогическите науки и в СУ "Климент Охридски" и магистър по психология в ПУ "Паисий Хилендарски". ...
Прочетете още
Д-р Гергана Константинова - психология
Д-р Гергана Константинова - психология
Д-р Гергана Константинова е психиатър и работи в отделението Психология на ДКЦ Медицински център 1 Пловдив.
Прочетете още