Акушерство и Гинекология - АГ специалисти в Медицински център 1 Пловдив

Профилактика на рака на маточната шийка

Описание: Цитонамазки и редовни гинекологични прегледи

Навременното диагностициране на рака на маточната шийка и успешното лечение на преканцерозите е възможно само чрез редовни профилактични гинекологични прегледи. Това се осъществява чрез съвременните диагностични методи /цитодиагностика, колпоскопия, прицелна биопсия/ и съвместната работа на гинеколози, цитолози и хистолози.
Ракът на маточната шийка е едно от най-честите злокачествени заболявания у жените и е водеща онкологична причина за тяхната смъртност. Всяка година у нас заболяват повече от 700 жени и умират повече от 200 на възраст между 30 и 50 г.
Рискови групи са жените с ранен сексуален живот; жени, които често сменят сексуалните си партньори; жени със сексуално - трансмисивни заболявания, като особенно опасна е инфекцията с HPV - ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУСИ.
Благоприятното при този вид рак е това, че никога не възниква върху здрава тъкан, а започва развитието си постепенно като се предшествува от редица стадии - така наречените преканцерози /известни сред жените като "Ранички"/. С диагностициране и лекуване на преканцерозите, се прекъсва звеното за развитие на рака на маточната шийка т.е. 100\\% профилактика на канцерогенезата.
Преканцерозните изменения протичат безсимптомно, без оплаквания. При рака също няма ранни симптоми. Първите симптоми като контактни кръвотечения са вече късни симптоми. Болките и уросепсис се появяват при напреднал стадий на злокачествения процес.
Диагностицирането на предраковите изменения и тяхното лечение е бързо, безболезнено и финансово достъпно.
В /АГ/ Акушеро - гинекологичният кабинет на Медицински център-1 Пловдив се работи по опортюнистичния скрининг: всеки гинекологичен преглег същевременно е и онкопрофилактичен, което означава, че на всяка жена независимо от повода на посещението при гинеколог се взима профилактично цитонамазка. За разчитането на цитонамазките и хистологичните резултати имаме договор с Д-р Даниела Чифчейска - патоанатом. Оптималният период за профилактични цитонамазки е 6 - 12 месеца.