Кардиология

В кардиология се диагностицират и лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно лечение - Исхемична болест на сърцето - вкл. най-тежката й проява, а именно – острият миокарден инфаркт, клапнни заболявания, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, ритъмни и проводни нарушения, тежка артериална хипертония и нейните усложнения, остра и хронична сърдечна недостатъчност.

В лабораторията на Медицински център 1 Пловдив има възможност за изследване на всички хематологични и биохимични изследвания на кръв необходими за цялостна диагностика и проследяване на ефекта от прилаганото лечение.

Организацията на работа дава възможност за мултидисциплинарно взаимодействие и бърза консултация с лекари от всички специалности, работещи в болницата. В консултативния кардиологичен кабинет се осигурява денонощна консултативна помощ на пациенти.

Д-р Камелия Акабалиева - кардиолог
Д-р Камелия Акабалиева - кардиолог
Д-р Камелия Акабалиева е специалист кардиолог с над 35 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, Холтер ЕКГ мониториране, електрокардиография (ЕКГ), ехокардиография (ЕхоКГ). Д-р Акабалиева не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Пловдив през 1984 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиология придобива през 1998 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Специализации по Ехокардиография и Холтер ЕКГ мониториране и работни тестове; - Свидетелство за майсторски курс по Ехокардиография; - Член на Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България и Европейско дружество по кардиология; - Участие в ...
Прочетете още
Д-р Венета Владовска - кардиолог
Д-р Венета Владовска - кардиолог
Д-р Венета Владовска е специалист вътрешни болести - кардиология. Има над 30 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност), ехокардиография (ЕхоКГ), холтер мониториране, ЕКГ холтер, тъканен доплер. Д-р Владовска-Кочева не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Д-р Владовска завършва Медицински университет Пловдив през 1983 г. Своята специалност Кардиология придобива през 1997 г. Има придобита специалност и по Вътрешни болести. КВАЛИФИКАЦИИ - Сертификати: Ехокардиография, Абдоминална ехография, Ехокардиография - базисно ...
Прочетете още