Ендокринология

В Ендокринология се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от цялата страна.

Основни дейности:
1. Диагностика, лечение и профилактика на всички групи ендокринни заболявания
2. Извършване на профилактични прегледи за ранно откриване на хормонални и метаболитни нарушения
3. Обучение на висш и среден медицински персонал за работа с ендокринно болни
4. Обучение на пациенти с ендокринни заболявания

Специфични услуги
1. Провеждане на всички видове стандартни лабораторни и функционални изследвания на жлезите с вътрешна секреция
2. Специфични тестове за базална и стимулирана хормонална секреция
3. Ехографско изследване на щитовидна, паращитовидни и надбъбречни жлези
4. Измерване на костна плътност и минерално съдържание на костите
5. Провеждане на 5-дневен обучителен курс за пациенти със захарен диабет
6. Провеждане на инсулиново помпено лечение и обучение за работа с инсулинови помпи
7. Провеждане на продължителен мониторинг на кръвните захари с възможност за проследяване до 7 дни

Основни проблеми, които се решават
1. Повишаване на ефективността на диагностично-лечебния процес при лечението на ендокринни заболявания
2. Повишаване на професионалната квалификацията на медицинския персонал
3. Въвеждане на съвременни методи за лечение на ендокринните заболявания

Виж специалисти в ендокринология, цени, лекувани ендокринни заболявания