Клинична лаборатория

Медицински център 1 в Пловдив разполага със специализирана Клинична лаборатория, в която извършва широка гама изследвания. Лабораторията е акредитирана от Министерството на здравеопазването на Република България.

Клинична лаборатория работи с НЗОК и с пациенти от платения прием.

Безопасността за здравето на пациентите са гарантирани, чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за хигиена.