Отделение Съдова хирургия в Медицински център 1

В съдова хирургия на Медицински център 1 се прилагат всички хирургични методи за лечение на острата и хронична артериална недостатъчност на периферните и магистрални артерии:

• Травми на артериални и венозни съдове
• Остри обтурационни инциденти - емболии и тромбози
• Синдром на аортната дъга, болест на Такаясу, заболявания на сънните артерии
• Тромбоза на абдоминалната аорта (синдром на Лериш), стенози и хронични обтурации на тазови, бедрени и подбедрени артерии, болест на Бюргер
• Хронични заболявания на висцералните съдове - бъбречни (вазоренална хипертония) и мезентериални артерии
• Вродени заболявания на артериалната, венозната и лимфна системи
• Функционални съдови заболявания
• Конструиране на постоянен съдов достъп за хемодиализа (артерио-венозни фистули и имплантиране на съдови протези)
• Оперативно и консервативно лечение и на всички остри и хронични заболявания на венозната и лимфна системи
• Осигуряване на денонощна спешна консултативна и оперативна помощ за всички звена в болницата
• На неподвижни или трудноподвижни пациенти се предлагат прегледи, консултации и манипулации в домашни условия