Хематология

Медицински център 1 Пловдив разполага с добри специалисти по Хематология за диагностика и лечение на хематологично болни. Има сключен договор с НЗОК за прегледи с направления от личен лекар, както и за лечение по всички хематологични клинични пътеки - за лечение на анемии, левкемии, лимфоми, миелодиспластични синдроми, полицитемия и др. Извършва диагностика на онкохематологични заболявания, химиотерапия, таргетна терапия, плазма- и цитафереза.

В хемотологията на Медицинския център се приемат пациенти от цялата страна с доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта. Основно място в дейността е профилактиката и лечение на злокачествените хематологични заболявания като остри и хронични левкемии, Болест на Ходжкин и различните видови малигнени лимфоми. От групата на немалигнените заболявания се хоспитализират по-тежките – хемолитични анемии и идиопатични тромбоцитопении.