УНГ

В УНГ се извършват профилактика, лечебни дейности при свръхостри, остри, обострени хронични заболявания, травматични увреждания, нуждаещите се от оперативно лечение деца и възрастни със заболявания в областта на Ушно-носно-гърлените болести, съгласно медицинските стандарти.

Извършват се следните високоспециализирани диагностични процедури и операции планово и по спешност:
- ларингостробоскопия, фибробронхоскопия, фиброепифарингориноскопия
- микроларингоскопия, микроотоскопия
- микроларингохирургия
- слухоподобряващи операции
- операции, коригиращи носно дишане;
- бронхоскопии, езофагоскопии
- бужиране при стеснения на хранопровода
- аудиометрии, Тимпанометрии
- ехографско изследване на околоносни кухини
- изготвя протоколи за слухопротезиране