Специалисти по Гастроентерология в Медицински център 1 Пловдив

В гастроентерология на Медицински център 1 в Пловдив се диагностицират и лекуват всички заболявания на гастроинтестиналния и хепато-билиарния тракт.

Извършват се следните диагностично-лечебни процедури:
1. Фиброгастродуоденоскопия с биопсия на хранопровод, стомах и дуоденум
2. Полипектомия на стомах и дебело черво
3. Спешна горна ендоскопия
4. Ретроградна холангиопанкреатография
5. Папилосфинктеротомия с екстракция на конкременти от жлъчните пътища
6. Поставяне на протези в жлъчните пътища
7. Колонофиброскопия с биопсия
8. Сигмоидоскопия с биопсия
9. Спешна ректоскопия и фиброколоноскопия
10. Интраоперативна ехотомография, гастрофиброскопия и колоноскопия
11. Конвенционална и спешна ехотомография на коремни органи
12. Сляпа и насочена (под ехографски контрол) чернодробна биопсия
13. Аспирационна иглена биопсия и перкутанен дренаж на чернодробни абсцеси
14. Поставяне на перкутанна гастростома
15. Връзково лигиране на варици на хранопровода
16. Аргон - плазмена коагулация на стомашни и дебелочревни полипи/ тумори
17. Ехо-ендоскопия
18. Трансендоскопски дренаж на панкреасни кисти

Рабполагаме с най-съвременни апарати за диагностично-лечебна дейност - фиброгастродуоденоскоп, фиброколоноскоп, ултразвуков апарат.

Осигуряваме денонощно и целогодишно Спешно приемно консултативни викококвалифицирани консултации по спешна ехография и спешна горна и долна ендоскопия, като част от методично - консултативната помощ, осигурявана в рамките на Пловдив.

Виж специалисти Гастроентеролози, цени, лекувани заболявания на гастроинтестиналния и хепато-билиарния тракт

Д-р Апостол Георгиев - гастроентеролог
Д-р Апостол Георгиев - гастроентеролог
Д-р Апостол Георгиев е специалист вътрешни болести - гастроентерология. Настояща месторабота е верига болници Медлайн - Централ Хоспитал, както и Медицински център 1 Пловдив - в Гастроентерологичното отделениеОбразование - Средно образование 1972-1975г Гимназия"Г.Димитров" Пловдив Висше образование - Висш Медицински институт "Ив.П.Павлов"Пловдив -1975-1981г Специализация - 1986г-3мес специализация по Вътр.болести във Висш Медиц.институт-Пловдив - 1986 - Специалист по вътрешни болести - 1986 - 2 мес. специализация по гастроинтестинална ендоскопия в Медицинска академия София - 1987г-4 мес специализация по гастроентерология в Медицинскаска академия ...
Прочетете още
Д-р Васил Велев - гастроентеролог
Д-р Васил Велев - гастроентеролог
Д-р Васил Христов Велев е специалист в отделението по гастроентерология във верига болници Медлайн - Централ хоспитал, както и Медицински център 1 Пловдив. Средно образование придобива в Езикова гимназия Иван Вазов в Пловдив. Завършва медицина в Медицинския университет в София през 2004 г. От 2009 до 2013 г. специализира "Гастроентерология" в МБАЛ- Пловдив. Специалност придобива през 2014 г. Професионални умения: - Конвенционална ехография - I ниво - Доплер ехография- II ниво - Абдоминална ехограхия - Диагностика и терапевтична ендоскопия - I и II ниво От 2005 до 2010 г. работи в МБАЛ-Карлово. Започва работа в Болница Медлайн през 2010 г.
Прочетете още
д-р Веска Бадева-Петрова - гастроентеролог
д-р Веска Бадева-Петрова - гастроентеролог
Д-р Веска Бадева-Петрова е специалист по гастроентерология, диетология и вътрешни болести. Практикува в Гастроентерологията на Медицински център 1, Централ Онко Хоспитал и МБАЛ Медлайн.
Прочетете още