Гастроентерология

В гастроентерология на Медицински център 1 в Пловдив се диагностицират и лекуват всички заболявания на гастроинтестиналния и хепато-билиарния тракт.

Извършват се следните диагностично-лечебни процедури:
1. Фиброгастродуоденоскопия с биопсия на хранопровод, стомах и дуоденум
2. Полипектомия на стомах и дебело черво
3. Спешна горна ендоскопия
4. Ретроградна холангиопанкреатография
5. Папилосфинктеротомия с екстракция на конкременти от жлъчните пътища
6. Поставяне на протези в жлъчните пътища
7. Колонофиброскопия с биопсия
8. Сигмоидоскопия с биопсия
9. Спешна ректоскопия и фиброколоноскопия
10. Интраоперативна ехотомография, гастрофиброскопия и колоноскопия
11. Конвенционална и спешна ехотомография на коремни органи
12. Сляпа и насочена (под ехографски контрол) чернодробна биопсия
13. Аспирационна иглена биопсия и перкутанен дренаж на чернодробни абсцеси
14. Поставяне на перкутанна гастростома
15. Връзково лигиране на варици на хранопровода
16. Аргон - плазмена коагулация на стомашни и дебелочревни полипи/ тумори
17. Ехо-ендоскопия
18. Трансендоскопски дренаж на панкреасни кисти

Рабполагаме с най-съвременни апарати за диагностично-лечебна дейност - фиброгастродуоденоскоп, фиброколоноскоп, ултразвуков апарат.

Осигуряваме денонощно и целогодишно Спешно приемно консултативни викококвалифицирани консултации по спешна ехография и спешна горна и долна ендоскопия, като част от методично - консултативната помощ, осигурявана в рамките на Пловдив.

Виж специалисти Гастроентеролози, цени, лекувани заболявания на гастроинтестиналния и хепато-билиарния тракт