Специалисти по Гастроентерология в Медицински център 1 Пловдив

Д-р Апостол Георгиев - гастроентеролог

Д-р Апостол Георгиев е специалист вътрешни болести - гастроентерология.

Настояща месторабота е верига болници Медлайн - Централ Хоспитал, както и Медицински център 1 Пловдив - в Гастроентерологичното отделениеОбразование - Средно образование 1972-1975г Гимназия"Г.Димитров" Пловдив

Висше образование - Висш Медицински институт "Ив.П.Павлов"Пловдив -1975-1981г

Специализация - 1986г-3мес специализация по Вътр.болести във Висш Медиц.институт-Пловдив

- 1986 - Специалист по вътрешни болести
- 1986 - 2 мес. специализация по гастроинтестинална ендоскопия в Медицинска академия София - 1987г-4 мес специализация по гастроентерология в Медицинскаска академия София
- 1988г - Специалист по Гастроентерология
- 2004г - 1мес специализация по интервенционална и доплер ехография в Университетска болница"Царица Йоана" - София

Професионални умения

- Абдоминална ехография от 1983г-сертификат за I-II и III ниво
- Гастроинтестинална ендоскопия-диагностична и терапевтична от 1986г-сертификат за I и II ниво
- Работа с Nd-YAG laser в гастроинтестиналната ендоскопия от 1990г
- Високочестотна термоаблация на чернодробни тумори от 2005г
- Капсулна ендоскопия- от 2008г

Професионална кариера

- 1981-1986г - ординатор в Гастроентерологично отделение Окръжна болница Сливен
- 1986-1990г - ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ"Пловдив"
- 1990- 2004г - старши ординатор в Гастроентерологично отделение МБАЛ"Пловдив"
- от 2004г - до2010г завеждащ Гастроентерологично отделение МБАЛ"Пловдив"
- от януари 2010г - завеждащ Гастроентерологично отделение в МБАЛ"Медлайн клиник" Пловдив

Понеделник  
Вторник  
Сряда  
Четвъртък  
Петък  

Прием след предварително записване на тел. 032 644 222