Очни болести

Флуоресцеинова ангиография
Флуоресцеинова ангиография

Флуоресцеинова ангиография е изследване, необходимо за точна диагноза при много заболявания на ретината и зрителния нерв. За целта е необходимо контрастно вещество и специална камера с филтри. Това контрастно вещество, наречено флуоресцеин, се инжектира във венозната система, откъдето за секунди попада в кръвоносните съдове на окото.През определени интервали от време се правят снимки, които впоследствие дават представа за състоянието на изследваната зона от очното дъно. Флуоресцеиновата ангиография е основна диагностична процедура при диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, свързана с възрастта, тумори, възпалителни и съдови заболявания на очното дъно. В нашата клиника използваме камера на фирмата Carl Zeiss.