Очни болести

Глаукома

Глаукомата е втората водеща причина за слепота. Тя представлява група от заболявания с общ белег - увреждане на зрителния нерв, свързано с нарушения в зрителното поле.

Най-честата форма на глаукома-първичната откритоъгълна глаукома, се развива постепенно, без алармиращи симптоми. Повечето хора дори не подозират очен проблем докато зрението не се увреди значително. Когато започне увреждане на зрителния нерв, се появяват т. нар. “слепи петна„ в зрителното поле, най-често в периферните му части. Ако глаукомата не се лекува, може да се стигне до пълна слепота на двете очи.

За щастие, ако глаукомата се диагностицира и лекува рано, може да се предотврати загубата на зрителни функции. Да имате глаукома обаче означава редовно проследяване и лечение до края на живота.
Клинични белези и симптоми:

Първичната откритоъгълна глаукома прогресира без или с оскъдни симптоми докато достигне напреднал стадий. Откритоъгълната глаукома засяга и двете очи, но несиметрично, поради което първо се забелязва загубата на зрение на едното око.

Острата закритоъгълна глаукома се развива внезапно в отговор на рязкото повишаване на вътреочното налягане, т. нар. глаукомен пристъп. В деня на глаукомния пристъп може да се получи необратима загуба на зрението, което изисква незабавно медицинска помощ. Глаукомният пристъп често започва вечерта или в затъмнена стая, когато светлината е слаба и зениците са относително широки.

Симптомите на Глаукомата са

  • Замъглено зрение
  • Цветни кръгове около светлината
  • Зачервяване на окото
  • Силна болка в окото
  • Гадене и повръщане