Информация за ДКЦ Медицински център 1

За нас

ДКЦ Медицински център 1 - Представяне и Галерия

Медицински център 1 Пловдив е създаден от български и швейцарски специалисти, които имат богат опит в различни области на медицината. Лекарите, работещи в ДКЦ Мед. Център 1, са с дългогодишен опит и утвърдена практика. На разположение е нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания. В ДКЦ Медицински център 1 се използват както традиционни, така и алтернативни методи на лечение. Стремежът ни е да предоставяме медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки обърнал се за помощ към нас пациент. Нашата мисия е да осигурим за пациентите си висококвалифицирана медицинска помощ от подготвени и мотивирани специалисти чрез съвременни методи за диагностика и лечение.

ДКЦ Медицински център 1 има сключен договор с НЗОК за болнична и доболнична помощ.